İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’deki NEET Gençlerin Durumunu İnceleyecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi, TÜBİTAK COST Çalışma Grubu’nun desteğiyle Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin durumunu inceleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 12. Kalkınma Planı’nda, Türkiye’de 2023’te yüzde 23 civarında olan NEET (Not in Education, Employment or Training / Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne Yetiştirmede) genç oranının, 2028’de yüzde 20 seviyesine indirilmesi hedefleniyor.

Üniversitenin “Türkiye’de NEET Gençlerin Profillerini İyi Olma Hali Perspektifinden Belirleme ve Politika Geliştirme Çalışması”, santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen seminerde tanıtıldı.

Araştırma projesi, Türkiye’de ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin profilini çizmeyi, yaşadıkları sorunların çok boyutluluğunu ortaya koyabilmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında Türkiye’de 15-24 yaş arası eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin NEET olma süreçleri ve sonuçları araştırılarak Türkiye’ye özgü bir profil çizilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin yürütücüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan, NEET gençlerin farklı profillerini ortaya çıkarmanın bu sorunun çözümünde kilit rol oynadığını belirtti.

Toplumsal cinsiyet başta olmak üzere kırsallık, göçmenlik, yoksulluk gibi farklı kategorilerin kesişerek gençlerin yapabilirliklerinin kısıtlandığı bilgisini veren Erdoğan, ihtiyaçların belirlenmesinde ve sorunun çözümünde gençlerin sesini duymanın önemli olduğuna işaret etti.

Erdoğan, “Projenin en temel amaçlarından biri, çoklu araştırma yöntemleri ile gençlerin kendilerinden, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve hayallerini duymak ve bu yönde politika önerileri geliştirmek. Paydaşlarla birlikte çalışarak müdahale yöntemleri ve politika önerileri geliştirmek oldukça önemli.” ifadelerini kullandı.

Gençlere özgü profilleri belirlemenin önemi

Türkiye’de eğitimde, istihdamda veya yetiştirmede olmayan gençlere özgü profilleri belirlemenin önemine dikkati çeken Semerci, çalışmayı ilgili paydaşlarla gerçekleştirmenin de gerekli olduğunu aktardı.

2019-2023 arasında COST Aksiyonu Kırsal NEET Gençlik Ağı (Rural NEET Youth Network) Başkanı olan Dr. Francisco Simoes ise COST Projesi deneyimiyle yıllardır sürdürdüğü araştırma sonuçları çerçevesinde NEET sorununun karmaşıklığını ve çok yönlülüğünü belirtti.

Etkinliğin ikinci bölümünde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katkı sunduğu atölye çalışması düzenlendi.

İlgili paydaşların katılımıyla eğitimden kopma, istihdama geçememe, bakım ve sosyal hizmet, öznel iyi olmama hali ve müdahaleler olmak üzere beş farklı başlık altında Türkiye’de NEET gençlerin durumu, sorunların çok yönlülüğü ve tespitine yönelik tartışmalar yürütüldü.

Kaynak: AA / Ekonomi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x